Aktualności


Czytaj o aktualnych działaniach i projektach Resursy Podlaskiej.

22.04.2013

Seminarium na temat przyszłości Białegostoku

W dniu 22 kwietnia 2013 roku Prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki uczestniczył w zorganizowanym w Hotelu Esperanto seminarium nt. przyszłości Białegostoku pod hasłem BI 2020. Seminarium zgromadziło kilkadziesiąt osób, wśród których byli p. Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski, p. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, p. Renata Przygodzka i p. Andrzej Mejer, z-cy prezydenta, p. Włodzimierz Kusak, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz liczne grono samorządowców, przedsiębiorców i naukowców.
15.04.2013

Konferencja - Różnorodność procentuje - głos biznesu

W dniu 15 kwietnia 2013 roku prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki uczestniczył w Konferencji „Różnorodność procentuje – głos biznesu”, którą w białostockim Hotelu Cristal zorganizowała PKPP Lewiatan wspólnie z Podlaskim Związkiem Pracodawców. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy z województwa podlaskiego. Głównym gościem konferencji była p. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, która wygłosiła wykład pt. „Różnorodność w kontekście kulturowo-społeczno-gospodarczym”.
05.04.2013

Seminarium Project Management Institute

W dniu 5 kwietnia 2013 roku Adam Walicki uczestniczył w seminarium inaugurującym powstanie białostockiego oddziału Project Management Institute, międzynarodowej organizacji kształcących menedżerów implementujących do firm nowoczesne standardy zarządzania. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane formy działania PMI Poland Chapter oraz system działania PMI na świecie. Omówiono plan rozwoju i zasady funkcjonowania nowego Oddziału.
04.04.2013

Konferencja Współpraca nauki i biznesu

W dniu 4 kwietnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej obyła się Konferencja Naukowa „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych”. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników nauki i praktyków życia gospodarczego. Podczas konferencji w której wziął udział Prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki dyskutowano o problematyce innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju inicjatyw klastrowych oraz relacjach biznes nauka.
28.03.2013

Posiedzenie Kapituły Superfilmy

W dniu 28 marca 2013 roku w siedzibie Gazety Współczesnej zebrała się Kapituła Rankingu Superfrimy 2013, który jest poświęcony promocji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Organizatorami czwartej edycji rankingu Superfirmy są Gazeta Współczesna, Wyższa Szkoła Ekonomiczną, Wojewódzki Urząd Pracy a partnerem jest Bank Pekao. W kapitule rankingu zasiadają dr Grażyna Klamecka - Roszkowska i Maciej Muczyński z WSE, Krzysztof Andruszkiewicz – ekspert CSR, Magdalena Sadłowska z firmy Profis oraz Adam Walicki z Resursy Podlaskiej.
26.03.2013

Gala Konkursu Innowacje 2012

W dniu 26 marca,2013 roku w Sali Konferencyjnej białostockiego NOT odbyła się VI Gala rankingu Innowacje 2012. Gościem honorowym imprezy był prof. Leszek Balcerowicz. W trakcie Gali odbyła się część wykładowa podczas której wystąpili Sławomir Żubrycki, prezes spółki Palisander, Katarzyna Rutkowska oraz Wojciech Piekarski z AC SA, dr inż. Wiesław Urban z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
19.03.2013

Posiedzenie Komitetu Sterującego SRWP

W dniu 19 marca 2013 roku w Urzędzie marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło wsie Posiedzenie Komitetu Sterującego Aktualizacją Strategii Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W trakcie posiedzenia członkowie komitetu mogli wysłuchać prezentacji autorów strategii: prof. Jacka Szlachty, prof. Wojciecha Dziemianowicza, prof. Bogusława Plawgo oraz ewaluatora projektu prof. Janusza Zaleskiego.
14.03.2013

Konferencja Razem dla przyszłości Suwalszczyzny

W dniu 14 marca 2013 roku w suwalskim Parku Naukowo Technologicznym „Polska – Wschód” odbyła się konferencja „Razem dla przyszłości Suwalszczyzny”. Inicjatorem konferencji był Jarosław Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Prawie dwustu uczestników spotkania miało możliwość wysłuchania wystąpień Jarosława Dworzańskiego, prof. Jacka Szlachty, Czesława Renkiewicza i Lidii Wójtowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego. Osią dyskusji był dylemat w jakim kierunku powinna zmierzać Suwalszczyzna i jej stolica.
11.03.2013

Walne Zebranie Członkowskie

W dniu 11 marca 2013 roku w siedzibie stowarzyszenia odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członkowskie Resursy Podlaskiej. Kluczowym tematem WZC było przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012. Sprawozdanie finansowe przestawił członkom stowarzyszenia Sławomir Kiszycki, członek zarządu, a sprawozdanie merytoryczne z działalności Resursy Podlaskiej Adam Walicki, prezes stowarzyszenia.
25.02.2013

Spotkanie w Podlaskim Klubie Biznesu

W dniu 25 lutego 2013 roku Prezes Resursy Podlaskiej uczestniczył w spotkaniu podlaskich przedsiębiorców i samorządowców z posłem do PE, prof. Bogusławem Liberadzkim, które zostało zorganizowane w Podlaskim Klubie Biznesu. Tematem spotkania były problemy z realizacją planowanych szlaków komunikacyjnych w Polsce i w województwie podlaskim. Podczas dyskusji poruszono kwestie budowy dróg krajowych oraz budowy obwodnic kluczowych miast regionu, w tym obwodnicy Augustowa, Suwałk Szczuczyna i Stawisk.