Posiedzenie Komitetu Sterującego SRWP


W dniu 19 marca 2013 roku w Urzędzie marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło wsie Posiedzenie Komitetu Sterującego Aktualizacją Strategii Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W trakcie posiedzenia członkowie komitetu mogli wysłuchać prezentacji autorów strategii: prof. Jacka Szlachty, prof. Wojciecha Dziemianowicza, prof. Bogusława Plawgo oraz ewaluatora projektu prof. Janusza Zaleskiego.

Projekt po długiej i ciekawej dyskusji został przyjęty przez Komitet Sterujący oraz zaakceptowany przez Zarząd Województwa. W spotkaniu uczestniczył Prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki.

19.03.2013