II Seminarium w ramach Forum Idei Miast Turystycznych


W dniu 17 grudnia 2013 roku w Hotelu Wojciech k/ Augustowa odbyło się II Seminarium w ramach Forum Idei Miast Turystycznych. Głównym tematem spotkania było poszukiwanie metod harmonizowania rozwoju miast turystycznych i uzdrowiskowych oraz identyfikacja barier prawnych i organizacyjnych. W dniu 17 grudnia 2013 roku w Hotelu Wojciech k/ Augustowa odbyło się II Seminarium w ramach Forum Idei Miast Turystycznych. Głównym tematem spotkania było poszukiwanie metod harmonizowania rozwoju miast turystycznych i uzdrowiskowych oraz identyfikacja barier prawnych i organizacyjnych.
W seminarium udział wzięło 30 specjalistów i naukowców z kraju. Obradom przewodniczył pan prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. W seminarium uczestniczył wicewojewoda podlaski pan Wojciech Dzierzgowski. Wprowadzenia do problematyki seminarium i tezy do dyskusji przedstawili prof. Tadeusz Markowski oraz Adam Walicki, inicjator projektu Forum Idei Miast Turystycznych.

17.12.2013