O nas


Fundacja Resursa Podlaska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez środowiska twórcze, naukowe i samorządowe województwa podlaskiego. Realizujemy działania na rzecz rozwoju naszego regionu oraz współpracy z krajami Unii Europejskiej i krajami sąsiadującymi.

Wspieramy inicjatywy służące podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego i zawodowego różnych grup społecznych i zawodowych oraz wyrównywanie różnic w edukacji. Prowadzimy działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej różnych grup społecznych. Promujemy twórców i najciekawsze osiągnięcia twórcze, a także nowoczesne rozwiązania w sferze organizacji i funkcjonowania biznesu lokalnego oraz tworzenia warunków do jego rozwoju.

Współpracujemy z osobami, instytucjami i przedsiębiorstwami, które zainteresowane są wykorzystaniem istniejących szans rozwojowych oraz podejmowaniem i realizacją inicjatyw służących wspólnemu dobru mieszkańców naszego województwa.

Zapraszamy do współpracy.

Wersja do druku