Spotkanie opłatkowe


W dniu 16 grudnia 2013 roku w Hotelu Gołębiewski odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe białostockich organizacji biznesowych stowarzyszonych w Podlaskim Forum Gospodarczym. W dniu 16 grudnia 2013 roku w Hotelu Gołębiewski odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe białostockich organizacji biznesowych stowarzyszonych w Podlaskim Forum Gospodarczym.
Przybyłym na spotkanie przedsiębiorcom życzenia złożyli Marszałek Województwa Podlaskiego, pan Jarosław Dworzański, Prezydent Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski oraz wicewojewoda podlaski, pan Wojciech Dzierzgowski. Życzenia przedsiębiorcom złożyli także ks. arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki i arcybiskup Jakub, Prawosławny Metropolita Białostocko – Gdański. W spotkaniu opłatkowym uczestniczył Adam Walicki, prezes Stowarzyszenia Resursa Podlaska.

16.12.2013