Konferencja Współpraca nauki i biznesu


W dniu 4 kwietnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej obyła się Konferencja Naukowa „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych”. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników nauki i praktyków życia gospodarczego. Podczas konferencji w której wziął udział Prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki dyskutowano o problematyce innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju inicjatyw klastrowych oraz relacjach biznes nauka.

Uczetnicy konferencji mogli wysłuchać prezentacji prof. Joanicjusza Nazarko, prof. Joanny Eidys, dr Grzegorza Daniluka z Politechniki Białostockiej oraz Waldemara Wierżyńskiego z PSDiK. Konferencję prowadził prof. Jerzy Paszkowski.

04.04.2013