Seminarium na temat przyszłości Białegostoku


W dniu 22 kwietnia 2013 roku Prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki uczestniczył w zorganizowanym w Hotelu Esperanto seminarium nt. przyszłości Białegostoku pod hasłem BI 2020. Seminarium zgromadziło kilkadziesiąt osób, wśród których byli p. Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski, p. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, p. Renata Przygodzka i p. Andrzej Mejer, z-cy prezydenta, p. Włodzimierz Kusak, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz liczne grono samorządowców, przedsiębiorców i naukowców.

Głównymi tematami debaty były perspektywy rozwojowe miasta, kierunki inwestowania i możliwe obszary przeobrażeń gospodarki. Przedyskutowano też możliwości wykorzystywania środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie budżetowej.

22.04.2013