Posiedzenie Kapituły Superfilmy


W dniu 28 marca 2013 roku w siedzibie Gazety Współczesnej zebrała się Kapituła Rankingu Superfrimy 2013, który jest poświęcony promocji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Organizatorami czwartej edycji rankingu Superfirmy są Gazeta Współczesna, Wyższa Szkoła Ekonomiczną, Wojewódzki Urząd Pracy a partnerem jest Bank Pekao. W kapitule rankingu zasiadają dr Grażyna Klamecka - Roszkowska i Maciej Muczyński z WSE, Krzysztof Andruszkiewicz – ekspert CSR, Magdalena Sadłowska z firmy Profis oraz Adam Walicki z Resursy Podlaskiej.

Wyniki rankingu Superfirmy 2013 zostaną ogłoszone podczas specjalnej Gali w dniu 25 maja 2013 roku.

28.03.2013