Seminarium Project Management Institute


W dniu 5 kwietnia 2013 roku Adam Walicki uczestniczył w seminarium inaugurującym powstanie białostockiego oddziału Project Management Institute, międzynarodowej organizacji kształcących menedżerów implementujących do firm nowoczesne standardy zarządzania. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane formy działania PMI Poland Chapter oraz system działania PMI na świecie. Omówiono plan rozwoju i zasady funkcjonowania nowego Oddziału.

Polską centralę PMI reprezentował Prezes Zarządu Witold Hendrysiak, natomiast nowo powstający oddział – dr Krzysztof Dziekoński i dr Arkadiusz Jurczuk. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kluczowych przedsiębiorstw i organizacji z województwa podlaskiego

05.04.2013