Aktualności


Czytaj o aktualnych działaniach i projektach Resursy Podlaskiej.

29.09.2011

Forum Innowacyjny Uniwersytet - Nauka i Gospodarka

W dniu 29 września 2011 roku Adam Walicki uczestniczył w Forum nt. „Innowacyjny Uniwersytet – Nauka i Gospodarka”. Forum odbyło się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB i było częścią projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”. Tematyka konferencji dotyczyła miejsca uczelni w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, wykorzystania innowacyjnych technologii kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz form współpraca uczelni wyższych z pracodawcami. W forum uczestniczyło kilkudziesięciu naukowców i praktyków życie gospodarczego oraz przedstawiciele władz samorządowych woj. podlaskiego.

13.09.2011

Powołanie Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego

W dniu 13 września Prezydent Miasta Białegostoku prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski powołał Radę Programową Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego...

13.09.2011

I Forum Polskich Klastrów Budowlanych

13 września 2011 na Politechnice Białostockiej odbyło się I Forum Polskich Klastrów Budowlanych...

09.09.2011

Konferencja Prawdziwa Europa Regionów

Konferencja "Prawdziwa Europa Narodów a rozwój Polski Wschodniej" zakończyła się sukcesem...

26.08.2011

Konferencja prasowa przed debatą Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej

26 sierpnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca wielką debatę na temat przyszłości Polski Wschodniej jako Euroregionu "Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej"...

21.08.2011

Zapraszamy na Konferencję Prawdziwa Europa Regionów

2 września 2011 r. odbędzie się Konferencja PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. JERZEGO BUZKA.

01.07.2011

Walne Zgromadzenie Członków Resursy Podlaskiej

Walne Zgromadzenie Członków Resursy Podlaskiej w Folwarku Nadawki...

30.06.2011

Podlaskie Klastry w Europie - od współpracy lokalnej do międzynarodowej

Konferencja międzynarodowa "Podlaskie Klastry w Europie – od współpracy lokalnej do międzynarodowej"...

09.06.2011

I Kongres Podlaskiego Biznesu - Nam się udało

Adam Walicki na I Kongresie Podlaskiego Biznesu "Nam się udało"...

31.05.2011

Konferencja - Multimedia w biznesie

Stowarzyszenie Resursa Podlaska uczestniczy w konferencji dotyczącej multimediów w biznesie...