Zapraszamy na Konferencję Prawdziwa Europa Regionów


2 września 2011 r. odbędzie się Konferencja PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. JERZEGO BUZKA.

Widząc zaangażowanie społeczeństwa województwa podlaskiego, a także innych województw Polski Wschodniej w walkę z niezasadnie przypinaną etykietą regionu słabiej rozwiniętego organizatorzy konferencji Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku i Stowarzyszenie Resursa Podlaska, podjęli wyzwanie polegające na próbie określenie miejsca Polski Wschodniej w priorytetach rozwojowych kraju i Unii Europejskiej, organizując konferencję pt. "Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej".

 

Przejdź do oficjalnej strony Konferencji


Konferencja odbędzie się 2 września 2011 r. w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.


Zamiarem organizatorów jest wzbudzenie impulsu do ścisłej współpracy między województwami Polski Wschodniej w ramach przyszłej koncepcji Polski Wschodniej, jako regionu oraz zainicjowanie tworzenia miejsca dialogu o Polsce Wschodniej i polityce regionalnej.


Honorowy patronat nad Konferencją objął Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.


Konferencja przeprowadzona zostanie w charakterze debaty, której celem będzie prezentacja stanu i perspektyw rozwoju województw Polski Wschodniej.


Przedsięwzięcie zaszczyci swoją obecnością Pan prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.


Przewiduje się liczny udział przedstawicieli pięciu województw (parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, naukowcy i regionaliści). Debatę poprowadzi red. TVN CNBC Roman Młodkowski a wydarzenie otrzymało patronat medialny TVN CNBC.


Główne kierunki tematyczne Panelu Ekspertów Konferencji obejmują zagadnienia związane ze wsparciem regionu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, rozwojem infrastruktury jako elementu atrakcyjności inwestycyjnej Polski Wschodniej, zagrożeniami rozwoju w związku ze zmianami w polityce rolnej Unii Europejskiej, perspektywami rozwoju miast wojewódzkich i ośrodków subregionalnych, barierami w rozwoju przedsiębiorstw i oczekiwaniami przedsiębiorców.


Debata przeprowadzona będzie w pięciu blokach tematycznych:


1. Europa Regionów – granica wschodnia
    Ekspert: Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego


2. Wsparcie finansowe UE
    Ekspert: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego


3. Infrastruktura – dostępność regionu
    Ekspert: Radosław Stępień, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury


4. Gospodarka
    Ekspert: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej


5. Metropolie – regiony
    Ekspert: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
21.08.2011