Forum Innowacyjny Uniwersytet - Nauka i Gospodarka


W dniu 29 września 2011 roku Adam Walicki uczestniczył w Forum nt. „Innowacyjny Uniwersytet – Nauka i Gospodarka”. Forum odbyło się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB i było częścią projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”. Tematyka konferencji dotyczyła miejsca uczelni w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, wykorzystania innowacyjnych technologii kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz form współpraca uczelni wyższych z pracodawcami. W forum uczestniczyło kilkudziesięciu naukowców i praktyków życie gospodarczego oraz przedstawiciele władz samorządowych woj. podlaskiego.

  


29.09.2011