I Kongres Podlaskiego Biznesu - Nam się udało


Adam Walicki na I Kongresie Podlaskiego Biznesu "Nam się udało"...

W dniu 9 czerwca 2011 roku Adam Walicki uczestniczył w I Kongresie Podlaskiego Biznesu "Nam sie udało", który zorganizował Kurier Poranny, we współpracy z Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i WSFiZ w Białymstoku. W kongersie uczestniczyło kilkadziesiat firm, które odniosły sukces rynkowy. Na zakończenie kongresu Adam Walicki przedstawił refleksje dot. marketingowych uwarunkowań rozwoju firm.


09.06.2011