Podlaskie Klastry w Europie - od współpracy lokalnej do międzynarodowej


Konferencja międzynarodowa "Podlaskie Klastry w Europie – od współpracy lokalnej do międzynarodowej"...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i firma Ecorys w ramach projektu „Polskie klastry i polityka klastrowa” zorganizowała 30 czerwca 2011 roku w Białymstoku międzynarodową konferencję  „Podlaskie Klastry w Europie – od współpracy lokalnej do międzynarodowej”.

Podczas konferencji Adam Walicki przedstawił prezentację nt. "KIOB - nowy wymiar dobrych praktyk” oraz uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświeconym przyszłości inicjatyw klastrowych na Podlasiu. W konferencji wzięli udział specjaliści z Polski, Szwecji, Litwy, Wielkiej Brytanii. Uczestnikami konferencji byli także wolontariusze naszego stowarzyszenia Magdalena Perczyńska i Adam Czumiłowicz.

 


30.06.2011