Szkolenia dedykowane i otwarte


Resursa Podlaska realizuje dwa typy szkoleń: dedykowane oraz otwarte.

 

Szkolenia dedykowane to szkolenia realizowane na podstawie indywidualnych potrzeb zamawiającej je firmy. Mogą być prowadzone w siedzibie zamawiającej firmy bądź też w ośrodku szkoleniowym wskazanym przez firmę lub realizatora. Większość szkoleń dedykowanych prowadzonych jest metodą współuczestniczącą, dzięki której znacznie łatwiej słuchacze przyswajają materiał przewidziany do opanowania w trakcie szkolenia. Szkolenia otwarte to szkolenia cyklicznie organizowane przez Resursę Podlaską.

 

Tematyka szkoleń Resursy Podlaskiej w zakresie prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania firmy/organizacji:

 • Kodeks Pracy i zasady jego stosowania
 • Układy zbiorowe w przedsiębiorstwie
 • Zamówienia publiczne dla wykonawców
 • Windykacja i rewindykacja
 • Finanse i rachunkowość dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Finanse i rachunkowość dla menedżerów
 • Problemy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej

 

Tematyka szkoleń Resursy Podlaskiej w zakresie działalności marketingowej firm oraz instytucji publicznych:

 • Marketing w handlu detalicznym
 • Marketing w handlu hurtowym
 • Marketing w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Marketing w przedsiębiorstwie usługowym
 • Marketing w organizacji publicznej
 • Zasady organizacji działu handlowego
 • Zasady organizacji działu marketingu
 • Istota i rodzaje strategii marketingowych
 • Planowanie i kontrola działań marketingowych
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Skuteczne negocjacje w biznesie

 

Szkolenia w zakresie wykorzystania Internetu w działalności firm oraz organizacji publicznych:

 • Firma/samorząd w mediach społecznościowych – planowanie działań marketingowych i PR z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji
 • Skuteczny marketing online – jak wyprzedzić konkurencję w Internecie
 • Jak zbudować intuicyjny i użyteczny serwis www
 • Wsparcie firmy we współpracy z agencjami interaktywnymi – o czym oni właściwie mówią, jak z nimi negocjować, na co zwracać uwagę, co jest ważne, a co najważniejsze?
 • Twoi wyborcy są w Internecie – jak wykorzystać nowoczesne kanały komunikacji i media społecznościowe do budowania dobrych relacji z wyborcami i prowadzenia efektywnej kampanii wyborczej
 • Personal branding online – wizerunek samorządowca w internecie i zasady konwersacji z użytkownikami nowych mediów
 • Nasi mieszkańcy to internauci – jak wykorzystać Internet do komunikacji samorządu z mieszkańcami
 • E-commerce – jak wykorzystać Internet do sprzedawania produktów, towarów i usług
Wersja do druku