Badania, analizy, ekspertyzy, prognozy


Wiedza i informacja to największy kapitał współczesnego świata. Resursa Podlaska dysponując wiedzą swoich członków oferuje zarówno przedsiębiorstwom, jak i organizacjom publicznym oraz pozarządowym możliwość realizacji profesjonalnych badań, analiz, ekspertyz oraz prognoz. Wszystkie badania prowadzone są przez zespoły ekspertów z zastosowaniem najnowszych metod oraz narzędzi badawczych. Nasze badania dotyczą obejmują następującą tematykę:

  • Prawne, ekonomiczne i marketingowe aspekty działalności firmy/organizacji
  • Reklamowe, wizerunkowe, promocyjne online i offline
  • Badania serwisów internetowych pod kątem założonych celów, użyteczności i funkcjonalności
Wersja do druku