Oferta


Resursa Podlaska jest fundacją profesjonalistów, którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju województwa podlaskiego. Wśród nas znajdują się przedsiębiorcy, eksperci i praktycy w dziedzinie prawa, finansów, zarządzania oraz marketingu, a także ludzie nauki, kultury i sztuki z ugruntowaną pozycją zawodową i społeczną. Synergia naszych umiejętności i doświadczeń pozwala zaoferować unikatowe rozwiązania i skutecznie wspierać działalność przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w zakresie:

  • Szkoleń dedykowanych i szkoleń otwartych na temat prawnych, finansowych i marketingowych aspektów działalności firmy i organizacji publicznej
  • Doradztwa wizerunkowego, inwestycyjno-finansowego i projektowego
  • Organizacji warsztatów oraz imprez integracyjnych dla pracowników
  • Badań, analiz eksperckich oraz prognoz ekonomicznych, marketingowych i finansowych
  • Organizacji konferencji, eventów oraz spotkań biznesowych