Aktualności


Czytaj o aktualnych działaniach i projektach Resursy Podlaskiej.

28.06.2012

Spotkanie w Izbie Przemysłowo - Handlowej

W dniu 30 stycznia 2012 roku Prezes Resursy Podlaskiej uczestniczył w dorocznym spotkaniu środowiska podlaskich przedsiębiorców z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, p. Jarosławem Dworzańskim i Prezydentem Miasta Białegostoku, p. Tadeuszem Truskolaskim.

19.01.2012

Konferencja klastrowa w Hotelu Gołębiewski

W dniu 19 stycznia 2011 roku prof. dr hab. Renata Przygodzka – członek zarządu Resursy Podlaskiej i Adam Walicki – prezes Resursy Podlaskiej uczestniczyli w konferencji „Polityka wspierania klastrów przez jednostki samorządu terytorialnego. Klastry motorem rozwoju regionalnego”. Konferencję, która odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku zorganizował Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób – przedstawicieli samorządów z całego województwa podlaskiego oraz przedstawiciele instytucji i firm doradczych i szkoleniowych.

12.12.2011

Walne Zebranie Członkowskie i spotkanie wigilijne

W dniu 12 grudnia 2011 roku w siedzibie Resursy Podlaskiej obyło się Walne Zebranie Członkowskie. W czasie zebrania omówiono sprawy planowanych działań wydawniczych, obecności członków Resursy Podlaskiej w życiu publicznym Białegostoku. Zapoznano się z koncepcją nowych działań promocyjnych Białegostoku. Po zakończeniu zebrania członkowskiego członkowie Resursy uczestniczyli w dorocznym spotkaniu wigilijnym.

10.12.2011

Finał Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

W dniu 10 grudnia w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbył się II Finałowy Etap I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Olimpiadę zorganizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ścisłej współpracy z WSFiZ w Białymstoku. Olimpiada była adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski a jej celem było zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy z zakresu polskiego i europejskiego rynku pracy. W trakcie spotkania Adam Walicki wygłosił do zaproszonych gości i uczestników olimpiady wykład pt. Menedżer przyszłości – wzorce a rzeczywistość.

08.12.2011

Seminarium Białostockiej Loży Business Centre Club

W dniu 8 grudnia 2011 w Hotelu Villa Tradycja odbyło się spotkanie i seminarium Białostockiej Loży Business Centre Club. W trakcie spotkania ogłoszono wyniki kolejnej edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Kapituła nagrody wyróżniła następujące firmy: Malow, Unibep, Probant, Adampol oraz Bank Spółdzielczy z Brańska. W takcie spotkania odbyła się dyskusja z udziałem laureatów konkursu. W seminarium uczestniczyli Adam Walicki – prezes Resursy Podlaskiej oraz Sławomir Kiszycki, członek zarządu Resursy Podlaskiej, który jako przedstawiciel firmy Unibep z Bielska Podlaskiego - jednego z laureatów - odebrał nagrodę z rąk wicewojewody podlaskiego Wojciech Dzierzgowskiego.

24.11.2011

Konferencja BPN-T Nauka - Komercjalizacja - Biznes

W dniu 24 listopada 2011 roku Adam Walicki uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Białostocki Park Naukowo - Technologiczny. Konferencja pt. Nauka – Komercjalizacja - Biznes zgromadziła w Auli Wydziału Elektrycznego PB ok. 200 osób. Głównym celem konferencji było przedstawienie możliwości współpracy środowiska biznesowego z naukowym w oparciu o tworzoną infrastrukturę BPN-T. W ramach konferencji odbyła się także debata ekspertów pod hasłem „Co z tą komercjalizacją?”

10.11.2011

Walne Zebranie Członkowskie w Folwarku Nadawki

W dniu 10 listopada 2011 roku w Folwarku Nadawki odbyło się kolejne Walne Zebranie Członkowskie naszego stowarzyszenia. W trakcie zebrania jego członkowie przedyskutowali bieżące sprawy organizacyjne oraz zapoznali się z przygotowywanym projektem promującym historię Białegostoku. Przedyskutowano także koncepcję działania promocyjnego w formule imprezy angażującej różne dziedziny sztuki.

27.10.2011

Spotkanie Federacji Organizacji Pozarządowych

W dniu 27 października 2011 roku prof. dr hab. Renata Przygodzka – członek zarządu Resursy Podlaskiej i Adam Walicki – prezes Resursy Podlaskiej uczestniczyli w pierwszym spotkaniu federacji organizacji pozarządowych miasta Białystok. Spotkanie było okazją do dyskusji na misji, celach i zadaniach jakie będą stały przed federacją. W czasie spotkania dokonano wyboru do sieci wojewódzkiej organizacji pozarządowych woj. podlaskiego. W wyborach przedstawicieli Białegostoku do sieci wojewódzkiej zwycięstwo odniosła prof. dr. hab. Renata Przygodzka. Pozostałe trzy osoby z czteroosobowej reprezentacji Białegostoku w sieci to: p. Rafał Średziński ze Stowarzyszenia "My dla Innych", p. Sławomira Machowicz z Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych i p. Jerzy Ostrowski ze Stowarzyszenia "Jeden Świat" Spotkanie odbyło się w Hotelu Zejer w Barszczewie.

20.10.2011

II Konferencja Przystanek HR Podlaskie

W dniu 20 października 2011 roku prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki uczestniczył II Konferencji „Przystanek HR Podlaskie”, której organizatorem było Centrum Doradztwa Personalnego. Głównym tematem Konferencji były zagadnienia dotyczące m.in. najnowszych trendów w systemach wynagrodzeń, sposobów tworzenia systemów motywacyjnych oraz wpływie kultury organizacyjnej na kształtowanie motywacji pracowników. Adam Walicki wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Pieniądze to nie wszystko czyli porozmawiajmy o motywacji”. Poza prezesem Resursy Podlaskiej w panelu ekspertów udział wzięli p. Inga Cisz z SBR Bank, p. Agnieszka Dolka – Bryndal z firmy SAGE oraz p. Andrzej Kuźmicki – prezes firmy Gaia. Konferencja odbyła się w białostockim Hotelu Podlasie i zgromadziła ponad 100 specjalistów i menedżerów HR z całego regionu.

17.10.2011

Walne Zebranie Członkowskie w siedzibie Resursy

W dniu 17 października 2011 roku w siedzibie Resursy Podlaskiej odbyło się kolejne Walne Zebranie Członkowskie. Podczas zebrania omówiono przebieg i rezultaty Konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej”. Omówiono sprawy organizacyjne a także zapoznano się z propozycjami działań i aktywności publicznej członków stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia zostali poinformowani o nawiązanych kontaktach z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.