Aktualności


Czytaj o aktualnych działaniach i projektach Resursy Podlaskiej.

28.11.2012

Seminarium na temat jakości i kreatywności w biznesie

W dniu 28 listopada 2012 roku w siedzibie RFSNT NOT w Białymstoku odbyło się seminarium „Postaw na jakość”. Seminarium w którym uczestniczyło 60 przedsiębiorców zorganizowała redakcja Kuriera Porannego wspólnie z ING Bank Śląski oraz Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Wykład wprowadzający pt. „Cena a jakość – cenowe strategie marketingowe wygłosiła dr Urszula Widelska – członek Resursy Podlaskiej.
22.11.2012

Seminarium Białostockiej Loży BCC

W dniu 22 listopada w Hotelu Villa Tradycja odbyło się kolejne z cyklu seminariów związanych z projektem BCC „Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw” poświeconych zasadom i technikom wpływu przedsiębiorców na tworzenie regulacji i decyzje władz.
20.11.2012

Kongres Polski Wschodniej

W dniach 20-21 listopada 2012 w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbył się Kongres Polski Wschodniej, w którym udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów pięciu województw, przedstawiciele klastrów Polski Wschodniej oraz reprezentanci instytucji otoczenia biznesu.
19.11.2012

Walne Zebranie Członkowskie Resursy Podlaskiej

W dniu 19 listopada 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Resursa Podlaska odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członkowskie. Głównymi tematami obrad było sprawozdanie zarządu z prac od lipca do listopada 2012 roku. Przyjęto sprawozdania z realizacji II Konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej”, której Resursa Podlaska była współorganizatorem. Uczestnikom WZC przedstawiono p. Marka Gaińskiego, nowego członka Resursy Podlaskiej.
14.11.2012

Konferencja Aniołów Biznesu na WEiZ Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 14 listopada 2012 roku prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki uczestniczył w zorganizowanej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB konferencji Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. pt. „Kapitał na start – gdzie szukać, jak go zdobyć”.
08.11.2012

Otwarcie Hotelu Esperanto

W dniu 8 listopada 2012 roku Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski otworzył w Białymstoku Hotel Esperanto. W uroczystości wzięli udział członkowie Resursy Podlaskiej Anna Gieniusz – Klubowicz, Artur Pochodowicz i Adam Walicki.
04.11.2012

Konferencja - Kreatywni w Białymstoku

W dniu 4 listopada Instytut Odpowiedzialnego Biznesu, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowały konferencję pt. "Kreatywni w Białymstoku?" Celem konferencji było poszukiwanie sposobów sprzyjających rozwijać, zatrzymywać i pozyskiwać kreatywne osoby w Białymstoku?.
26.10.2012

Konferencja - Białystok nowa przestrzeń technologii nauki i talentu

W dniu 26 października 2012 roku w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się konferencja „Białystok, nowa przestrzeń technologii nauki i talentu”. Konferencja była poświęcona problematyce gospodarowania kapitałem intelektualnym oraz zagadnieniom współpracy instytucji naukowych, biznesu z Białostockim Parkiem Naukowo Technologicznym. W konferencji wziął udział prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki. Podczas konferencji prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślił znaczenie nowego projektu BPNT „Talenty XXI w.” w przyszłym rozwoju miasta i województwa.

22.10.2012

Spotkanie białostockiej inicjatywy instytucji kultury Wspóltura

W dniu 22 października 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie przedstawicieli inicjatywy współpracy instytucji kultury województwa podlaskiego Wspóltura. Spotkanie zgromadziło 50 reprezentantów stowarzyszeń kultury oraz menedżerów i dyrektorów instytucji kultury z Białegostoku i województwa podlaskiego.

17.10.2012

II Konferencja Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej

W dniu 17 października 2012 roku Białystok był gospodarzem II Konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej”, która zgromadziła w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawicieli rządu i instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz liczne grono samorządowców. Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku i Stowarzyszenie Resursa Podlaska Konferencję objął honorowym patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski, który w swoim liście do uczestników konferencji zaakcentował konieczność współpracy pięciu województw na rzecz wzmocnienia konkurencyjności Polski Wschodniej.