Aktualności


Czytaj o aktualnych działaniach i projektach Resursy Podlaskiej.

07.02.2013

Podpisanie umowy z Centrum Zamenhofa na realizacje Wystawy Bojary III

W dniu 7 lutego 2013 roku Stowarzyszenie Resursa Podlaska i Centrum im. Ludwika w Białymstoku podpisały umowę na przygotowanie i realizację wystawy rysunków domów i ulic białostockiej dzielnicy Bojary. Wszystkie prezentowane prace zostały wykonane w roku 1989 i prezentują w większości obiekty architektoniczne, które już nie istnieją. Wystawa będzie zrealizowana w październiku a jej motywem przewodnim jest idea zawarta w Karcie Bojarskiej.
21.01.2013

Spotkanie środowiska gospodarczego z Ambasadorem Białorusi

W dniu 21 stycznia 2013 roku – Białostocka Izba Przemysłowo – Handlowa wraz Podlaskim Klubem Biznesu zorganizowała spotkanie przedstawicieli środowiska gospodarczego z p. Wiktarem Gajsionkiem, Ambasadorem Republiki. Białorusi. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy i samorządowcy podkreślali jak dla województwa podlaskiego istotne są dobre relacje ze wschodnim sąsiadem.
18.01.2013

Bal Resursy Podlaskiej w Folwarku Nadawki

W dniu 18 stycznia 2013 roku w gościnnym Folwarku Nadawki nasze stowarzyszenie zorganizowało Bal Resursy Podlaskiej. Impreza karnawałowa zgromadziła 60 przedstawicieli świata nauki, biznesu, reprezentantów białostockiej palestry i środowisk twórczych.
16.01.2013

Seminarium Top 500 Innovators

W dniu 16 stycznia 2013 roku na Politechnice Białostockiej odbyło się seminarium Top 500 Innovators. Podczas seminarium omówiono ideę oraz ramy organizacyjne programu „Top 500 Innovators - Science – Management – Commercialization”. Uczestnikami programu mogą zostać pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, oraz pracownicy centrów transferu technologii.
11.01.2013

Konferencja w Białowieży

W dniu 11 stycznia 2013 roku w Białowieży odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia podczas której właściciele i menedżerowie firm transportowych omawiali problemy funkcjonowania branży w tym szanse i zagrożenia jej rozwoju. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Adama Walickiego, który przedstawił trendy i zjawiska gospodarcze na świecie i ich wpływ na rozwój sektora transportu.
07.12.2012

Konferencja - Założenia Umowy Partnerstwa

W dniu 7 grudnia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyła się konferencja w ramach konsultacji Umowy Partnerskiej. W konferencji uczestniczyło ponad 100 samorządowców i przedsiębiorców z całego województwa podlaskiego, w tym także prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki.
07.12.2012

Finał II Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

W dniu 7 grudnia 2012 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbył się Finałowy Etap II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Olimpiadę zorganizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ścisłej współpracy z WSFiZ w Białymstoku. Olimpiada była adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski a jej celem było zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy z zakresu polskiego i europejskiego rynku pracy.
04.12.2012

Konferencja - Dyplomacja samorządowa - wymiar wschodni

W dniu 4 grudnia 2012 roku w Białymstoku odbyła się konferencja „Dyplomacja samorządowa – wymiar wschodni. Strategia dla województwa podlaskiego”. Tematem konferencji była problematyka relacji społecznych, gospodarczych i kulturalnych samorządów województwa podlaskiego z podmiotami gospodarczymi i instytucjami krajów zza naszej wschodniej granicy. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
30.11.2012

Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem

W dniu 30 listopada 2012 roku prezes Resursy Podlaskiej Adam Walicki uczestniczył w spotkaniu reprezentantów białostockich środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych z premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu, które odbyło się w Operze i Filharmonii Podlaskiej uczestniczyło 120 osób. Całe spotkanie prowadziła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka. Głównym tematem dyskusji były tematy dotyczące rozwoju społeczno gospodarczego województwa podlaskiego, w tym zagadnień dot. smart specjalisations.
28.11.2012

Spotkanie w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Białymstoku

W dniu 28 listopada 2012 roku w siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie członków Podlaskiego Forum Gospodarczego. Tematem spotkania w którym uczestniczyło 60 reprezentantów środowisk biznesowych były założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.