Aktualności


Czytaj o aktualnych działaniach i projektach Resursy Podlaskiej.

16.09.2013

Konferencja- Talenty XXI wieku

W dniu 16 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja „Talenty XXI w. – identyfikacja i metody pracy z uczniem utalentowanym”, której organizatorami było Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo - Technologiczny, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Resursa Podlaska.
09.09.2013

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego

W dniu 9 września 2013 roku Adam Walicki uczestniczył w Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego na której przyjęto zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
27.08.2013

Seminarium w ramach Forum Idei Miast Turystycznyc

W dniach 27 i 28 sierpnia w Hotelu Warszawa w Augustowie przeprowadzone zostało seminarium w ramach Forum Idei Miast Turystycznych. W seminarium uczestniczyli naukowcy z różnych dziedzin, samorządowcy Augustowa, Sandomierza, Szklarskiej Poręby, Supraśla.
23.08.2013

Seminaria - Sztuka odkrywania talentów

W dniach 23 i 30 sierpnia 2013 roku Resursa Podlaska wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku była współorganizatorem dwóch seminariów pt. „Sztuka odkrywania talentów” w których uczestniczyli doradcy zawodowi i szefowie Powiatowych Urzędów Pracy.
23.05.2013

Konferencja na temat coachingu - Wiedza i wiek

W dniu 23 maja 2013 roku prezes Resursy Podlaskiej uczestniczył w konferencji nt. wykorzystania coachingu w doskonaleniu kadr przedsiębiorstw i instytucji. Konferencję pt. „Wiek i wiedza” zorganizował Oddział Wschodni Izby Coachingu oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy oraz naukowcy, którzy wysłuchali prezentacji p. Beaty Skowrońskiej nt. wzmacniania efektywności pracowników oraz uczestniczyli w panelu dyskusyjnym czołowych polskich coach-ów.
22.05.2013

Seminarium CSR i Ranking Superfilmy 2013

W dniu 22 maja 2013 roku członkowie Resursy Podlaskiej Elżbieta Fogiel, Magdalena Sadłowska i Adam Walicki uczestniczyli w kolejnym seminarium poświęconemu tematyce CSR. Zorganizowane w Hotelu Aristo spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedsiębiorców i menedżerów podlaskich firm, którym bliskie są idee biznesu społecznie odpowiedzialnego. Podczas spotkania jego uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji Magdaleny Sadłowskiej z firmy Profis, dr Wojciecha Winogrodzkiego z PZP Lewiatan i Krzysztofa Kaczmara z Fundacji Kronenberga.
17.05.2013

Walne Zebranie Członkowskie Resursy Podlaskiej

W dniu 17 maja 2013 roku w Folwarku Nadawki odbyło się Zebranie Członkowskie Resursy Podlaskiej. Głównym punktem zebrania były wybory nowego zarządu Stowarzyszenia. Prezes Adam Walicki przedstawił działalność stowarzyszenie w ostatnim okresie oraz omówił plany działań w 2013 roku. W dyskusji zaaprobowano przedstawione kierunki działań Resursy Podlaskiej oraz dokonano wyboru zarządu stowarzyszenia.
15.05.2013

Konwersatorium Talenty XXI wieku

W dniu 15 maja 2013 roku w Pałacyku Gościnnym w Białymstoku odbyło się Inauguracyjnie Konwersatorium Talenty XXI w. W spotkaniu, którego gospodarzem był p. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku uczestniczyło 20 ekspertów, którzy tworzą Zespół ds. Projektu Talenty XXI w. Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie potencjału białostockich przedsiębiorstw poprzez zatrudnienie wybitnych osób lub stworzenie warunków do rozwoju ich zdolności w warunkach samozatrudnienia.
07.05.2013

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Prezes Resursy Podlaskiej uczestniczył w czterech spotkaniach konsultacyjnych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Spotkania odbyły się w następujących miastach:
- Bielsk Podlaski – 19 kwietnia 2013 /Centrum Europejskie Unibus/,
- Łomża – 23 kwietnia 2013 /Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Informatyki/,
- Suwałki – 6 maja 2013 /Park Naukowo Technologiczny „Polska Wschód”/
- Białystok – 7 maja 2013 /Centrum Edukacyjno Konferencyjne WNoZ UMB/.
26.04.2013

Kongres Samorządów Województwa Podlaskiego

W dniu 26 kwietnia 2013 roku członkowie Resursy Podlaskiej Elżbieta Fogiel, Magda Sadłowska i Adam Walicki uczestniczyli w odbywającym się w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Kongresie Samorządowym. Uczestniczyło w nim ponad 150 reprezentantów podlaskich samorządów, prezydentów, burmistrzów i wójtów ora liczne grono naukowców i przedsiębiorców. Kongres był częścią obchodów jubileuszu 500 - lecia istnienia województwa podlaskiego.