II Podlaski Kongres Kobiet


W dniu 21 września 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku odbył się II Podlaski Kongres Kobiet pod hasłem „Quo Vadis, Femine”. Obrady kongresu zgromadziły ponad 400 uczestniczek oraz liczną reprezentację mediów. W dniu 21 września 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku odbył się II Podlaski Kongres Kobiet pod hasłem „Quo Vadis, Femine”. Obrady kongresu zgromadziły ponad 400 uczestniczek oraz liczną reprezentację mediów.
W kongresie wzięła udział minister nauki i szkolnictwa wyższego pani Barbara Kudrycka, która była jednocześnie honorową przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego kongresu. Podczas obrad plenarnych głos m.in. zabrał Wojewoda Podlaski pan Maciej Żywno. Resursa Podlaska była jednym z kilkunastu partnerów współorganizujących II PKK.

21.09.2013