Doroczne spotkanie podlaskich przedsiębiorców


W dniu 19 września 2013 roku prezes Resursy Podlaskiej uczestniczył w dorocznym spotkaniu podlaskich przedsiębiorców, które odbyło się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W dniu 19 września 2013 roku prezes Resursy Podlaskiej uczestniczył w dorocznym spotkaniu podlaskich przedsiębiorców, które odbyło się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
XXI Koncert białostockiej Izby Przemysłowo – Handlowej był miejscem spotkania ponad 800 podlaskich przedsiębiorców, władz samorządowych województwa i miasta.

19.09.2013