Fundacja Resursa Podlaska kontynuuje prace Stowarzyszenia Resursa Podlaska. Realizujemy działania na rzecz rozwoju naszego regionu oraz współpracy z krajami Unii Europejskiej i krajami sąsiadującymi. Współpracujemy z osobami, instytucjami i przedsiębiorstwami, wspierając właściwe wykorzystanie istniejących szans rozwojowych. Oferujemy współpracę w następujących dziedzinach:

 

  • Budowanie wizerunku firm i samorządów
  • Organizacja wykładów, szkoleń i warsztatów
  • Analizy i opracowania eksperckie na temat marketingu

 

   więcej

  • Organizacja eventów i spotkań biznesowych
  • Wsparcie okołoprojektowe – aplikacje unijne
  • Doradztwo wizażowe i zachowania biznesowe

 

   więcej

 

Tworzymy działania edukacyjne, naukowe i kulturalne, sprzyjające rozwojowi województwa podlaskiego, wzbogacaniu wiedzy jego mieszkańców, wspieraniu przedsiębiorczości oraz inicjatyw ekonomicznych... więcej